Nguyen Art Foundation có 3 địa điểm khác nhau với ba thời gian mở cửa khác nhau. Vui lòng xem thông tin chi tiết bên dưới để đặt lịch hẹn thăm khám cho phù hợp

EMASI Nam Long - Art Space

Contact

EMASI Nam Long, Nam Long Residential Area, 147 Street No.8, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Wednesday, Friday: 10:00AM – 4:00PM
and every last Saturday of the month
(by appointments only via info@nguyenartfoundation.com)

EMASI Van Phuc - Art Space

Van Phuc 2

EMASI Van Phuc, 2 Street No.5, Van Phuc Residential City 1, Quarter 5, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tuesday, Thursday: 10:00AM – 4:00PM
and every last Saturday of the month
(by appointments only via info@nguyenartfoundation.com)

Visit our
art spaces

We receive guests by appointment only via info@nguyenartfoundation.com or our social media channels.

Join our

mailing list