Những Cái Bóng Trong Vườn No.5 Những Cái Bóng Trong Vườn No.4 Những Cái Bóng Trong Vườn No.9 Những Cái Bóng Trong Vườn No.23 Những Cái Bóng Trong Vườn No.8 Chân dung một biểu tượng dần vẹo vọ. Mất và Thấy Những Cái Bóng Trong Vườn No.2 Những cái bóng trong vườn 2, chiêm nghiệm về sự tương đồng, bốn mùa và các nguyên tố Những Cái Bóng Trong Vườn No.7 Những Cái Bóng Trong Vườn No.10 Những Cái Bóng Trong Vườn No.6

Trương Công Tùng

Trương Công Tùng (sn.1986, Việt Nam) thường lấy cảm hứng từ văn hoá tâm linh và lịch sử truyền miệng, qua đó bóc tách những tầng đan xen giữa con người và thiên nhiên. Công Tùng theo học chuyên ngành sơn mài tại Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp năm 2010. Từ đó đến nay, anh đã nới rộng đường biên sáng tác, thử sức với video và sắp đặt trong khi vẫn duy trì việc thử nghiệm trong hội hoạ. Xuất thân từ vùng cao nguyên Đăk Lăk, Công Tùng dành hầu hết quãng đời thơ ấu ở nơi thôn dã trước khi chuyển đến TP. Hồ Chí Minh để học đại học; vì thế, hầu hết các tác phẩm của anh đều phản ánh thực trạng đô thị hóa ào ạt cũng như những thay đổi chính trị xã hội kèm theo ở Việt Nam. Công Tùng đã triển lãm ở nhiều nơi ở TP. Hồ Chí Minh, tại Galerie Quynh năm 2018, Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory năm 2017, và Sàn Art năm 2014 và 2011, cũng như ở châu Âu và châu Á. Năm 2012, anh đồng sáng lập nhóm nghệ sĩ – giám tuyển Art Labor, ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.