Đào Tùng

-

_ _

2021

Máy đánh chữ cổ điển, cuộn giấy, âm thanh