Đàm Đăng Lại

-

Kén

2020

Điêu khắc bằng sợi thủy tinh, sắt và sơn

175 x 62 x 105 cm

Tác phẩm hiện đang trưng bày tại trường EMASI cơ sở Vạn Phúc, Hồ Chí Minh, Việt Nam.