Nguyễn Thái Tuấn

-

Không đề (Nhà thờ ở Quảng Trị III)

2016-17

Sơn dầu trên toan

150 x 200 cm

Ở chuỗi Không Đề, tác giả sử dụng rất nhiều hình ảnh địa danh mang tính chính trị trong lịch sử cận-hiện đại của đất nước. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều ở tình trạng bỏ hoang, suy tàn. Để ý, các tác phẩm trong chuỗi Không Đề đều không được đánh số. Chúng như thuộc cõi mơ, lơ lửng, không theo trật tự, mà trong đó sự tan rã ngấm dần vào trong những bức tường mục rỗng, sau đó lại phát tán ra vào đất đai, không khí. Những con người vô danh quẩn quanh không biết đang tìm kiếm điều gì.

(Trích đoạn từ văn bản triển lãm của Đợi ngày cạn gió diễn ra tại Sàn Art, 2022)