Hà Mạnh Thắng

-

Mùa thu tinh khiết #1

2021

Acrylic, than, vàng lá và sơn dầu trên toan

230 x 120 cm

Mùa thu tinh khiết #1 là tác phẩm thuộc sê-ri Đối Cảnh (2021–đang tiếp diễn) của nghệ sĩ Hà Mạnh Thắng. Sê-ri này bắt nguồn từ nền tảng của một sê-ri khác, mang tựa Vòng tròn Thời gian (2018–đang tiếp diễn) và là những tìm tòi của Hà Mạnh Thắng về hình ảnh, tính ước lệ, các tầng lớp ý nghĩa cũng như vẻ đẹp bất hủ của những câu đối cổ trong bộ sưu tập cổ vật cá nhân của anh. 

Mùa thu tinh khiết #1 phản ánh các sắc thái phong phú của phong cảnh mùa thu, cùng với những thay đổi của (ngoại) cảnh và (nội) sắc trong phong cảnh và tâm cảnh. Cảm hứng cho tác phẩm này bắt buồn từ vẻ đẹp trong áng thơ Cảm Thu Tiễn Thu của thi sĩ Tản Đà (1889–1939), người được cho là đã tạo dựng bản lề cho phong trào Thơ Mới của Việt Nam trong những năm 1930:  

Từ vào thu đến nay
Gió thu hiu hắt
Sương thu lạnh
Giăng thu bạch
Khói thu xây thành… 

Tháng 09 năm Canh Thân 1920  

(Được biên tập từ trích đoạn văn bản cung cấp bởi nghệ sĩ)