Lê Thừa Tiến

-

Reflection

2022

Sơn mài và đa phương tiện trên gỗ

190 x 244 cm