Một bức tranh sơn mài từ bộ sưu tập của Vua Bảo Đại đã được ra mắt tại Bonhams Singapore