Triển lãm cá nhân của nghệ sỹ Thao Nguyen Phan tại Chisenhale Gallery, London