Vô đề Những sáng chủ nhật không bình yên #1 Hình như là chân dung

Lê Quốc Thành

Lê Quốc Thành (sn.1975, Việt Nam) là một nghệ sĩ đầy mâu thuẫn giữa một bên là xu thế và đòi hỏi của thị trường nghệ thuật, còn bên kia là mong muốn giấu mình trong hoạ thất hết ngày này qua tháng nọ, toàn tâm toàn ý theo đuổi lý tưởng nghệ thuật chân chính. Thành sử dụng tranh vẽ và các khối nối ghép làm phương tiện chính, và thường hay xoá nhoà ranh giới giữa hai phạm trù này bằng cách lồng ghép các đồ vật có sẵn và chữ viết vào trong tranh vẽ. Tác phẩm của anh có một cá tính hoàn toàn riêng biệt, không chỉ lấy cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống, mà còn cả huyền thoại và triết học Đông Tây, câu chuyện cá nhân, và văn hoá vật chất trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Tác phẩm của anh cũng nằm trong bộ sưu tập Post Vidai.