Không đề Không đề Vô đề Không đề Không đề Cô gái Đông Dương Thiền Thiên – Địa Không đề Không đề Không đề

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy (sn. 1971, Hà Tây) đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp trường Đai học Mỹ thuật Việt Nam năm 1996. Quang Huy đã tổ chức rất nhiều triển lãm cá nhân ví dụ “Một ngày mọi ngày” (2018) tại Quynh Gallery, “NET” (2015) tại Six Space, “Tình Yêu” (2011) tại Art Vietnam Gallery, “Người phụ nữ không tên” (2005) tại Ryllega Gallery, “Nguyen Quang Huy” tại Galerie am Grossneumarkt, Hamburg, Đức (2000), Gallery Veronique Smagghe, Paris, Pháp (1998), “Nhiều Tây quá”, Gallery Artist Unlimited, Bielefeld, Đức (1996) và nhiều triển lãm nhóm khác. Các tác phẩm của Quang Huy được sưu tập tại Fukuoka Asian Art Museum ,Fukuoka, Nhật Bản; World Bank Art program Washington DC, Mỹ, National Gallery Singapore.

Phỏng vấn nghệ sỹ Nguyễn Quang Huy

Video này là một phần của chuỗi video phỏng vấn nghệ sỹ trong bộ sưu tập của Nguyễn Art Foundation