Thạch Thư

Oanh Phi Phi

Oanh Phi Phi (sn. 1979, Hoa Kỳ) nhận bằng Cử nhân nghệ thuật tại trường Parsons School of Design (2002) bằng Thạc sỹ Nghiên cứu Nghệ thuật tại trường Đại học Complutense Madrid (2012). Năm 2004, nhận học bổng Fulbright Grant, nghiên cứu về hội hoạ sơn mài tạiNội, kể từ đó, sơn mài Việt Nam trở thành yếu tố cốt lõi trong thực hành của . Oanh Phi Phi quan tâm tới khả năng của sơn mài như một chất liệu nghệ thuật để truyền tải ức phản ; để nghiên cứu truy vấn những thuyết về hình ảnh; để mở rộng những thử nghiệm cả về kích thước lẫn phương pháp sản xuất tác phẩm. Các triển lãm gần đây của Oanh Phi Phi bao gồm: Trees of Life: Knowledge in Material (Cây đời: Kiến thức qua Chất liệu), Trung tâm Nghệ thuật đương đại NTU, Singapore, 2018; Radiant Material, Pro Se (Ngôn ngữ Rạng rỡ), National Gallery Singapore, 2017; Toả, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom, Hà Nội, 2017; Ranh giới định, Heritage Space, Hà Nội, 2017.