Oanh Phi Phi

-

Thấu kính sơn mài

2011 - nay

Kính, sơn ta, bột màu, nhôm, inox, gỗ bần, vải aramid, nhựa; vàng, bạc, lá nhôm; thép

Kích thước đa dạng