Đuổi chim

Phan Quang

Phan Quang sinh năm 1976 tại Bình Định, hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh học Kinh tế học, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế TPHCM năm 1999, sau đó làm việc cho nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng, trước khi khởi sự studio nhiếp ảnh thương mại ‘Stop & Go’ vào năm 2004. Bị lôi cuốn bởi sức mạnh của nhiếp ảnh như một phương tiện có khả năng vừa gây nhiễu loạn vừa phản ánh sự thật, Phan Quang thực hành nghệ thuật cũng bao gồm cả điêu khắc, sắp đặt và video, thường được kiến tạo với sự hợp tác mật thiết với những nghệ nhân và nông dân địa phương ở Bảo Lộc. Tác phẩm của anh từng được triển lãm cá nhân tại Phòng tranh Quỳnh, TPHCM năm 2010, và gần đây nhất trong triển lãm nhóm tổ chức bởi Quỹ nghệ thuật Kadist, San Francisco, Hoa Kỳ và Bảo tàng mỹ thuật TPHCM, Việt Nam năm 2012; Institute Francais ở Campuchia và Bảo tàng Kumho, Hàn Quốc năm 2011.