Hình khối theo sau công năng 1 Gesture 08 Vô đề Die Gute Form Die Gute Form 24 11 giờ sáng Die Gute Form 30 Eye Eye Eye 11 Hình khối theo sau công năng 2

Regis Golay

Regis Golay (sn.1978, Thụy Sĩ) là một nhiếp ảnh gia với các tác phẩm dao động giữa nghệ thuật đương đại và truyền thông thị giác. Cá nhân anh thấy rằng thực hành của mình “đả phá mà dễ luận”, “nên thơ nhưng quyết liệt”. Sau khi tốt nghiệp ngành Truyền thông Thị giác năm 2003, chuyên sâu vào Nhiếp ảnh, tại ECAL ở Lausanne, anh thành lập Studio Federal vào năm 2005. Các dự án cá nhân cũng như đặt hàng của anh được thực hiện qua nhiều phương tiện nghệ thuật khác nhau, bao gồm nhiếp ảnh, video, và sắp đặt cỡ lớn ngoài trời – tất cả đều nhằm lưu giữ lại một vài điểm xung động và tình tiết phi lý trong môi trường sống hiện đại của loài người.