Người Cơm

Trần Lương

Trần Lương sinh năm 1960 tại Hà Nội, Việt Nam. Năm 1983, anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội (hiện mang tên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), sau đó thành lập một nhóm nghệ sĩ với các sinh viên hội hoạ cùng khoá mang tên Gang of Five. Từ năm 1990 đến năm 1996, Gang of Five đã tổ chức các triển lãm lớn tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, London và Hồng Kông, đồng thời tham gia trưng bày tại nhiều triển lãm nhóm quốc tế. Trước đó, Gang of Five cũng tự tổ chức các cuộc triển lãm hàng tháng tại gia khi các cơ hội triển lãm còn hạn chế. Trần Lương đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và nuôi dưỡng các lứa nghệ sĩ trẻ ở Việt Nam. Năm 1998, anh đồng sáng lập Nhà Sàn Studio (còn được gọi là Nhà Sàn Đức), một không gian nghệ thuật thử nghiệm có ảnh hưởng lớn tại Hà Nội, và giám tuyển phần lớn các triển lãm trong bốn năm đầu tiên hoạt động. Anh đồng sáng lập Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Hà Nội vào năm 2000, và điều hành không gian dưới cương vị Giám đốc cho đến năm 2003.

Năm 2004, anh tổ chức Lim Dim, một sự kiện trình diễn nghệ thuật quốc tế tại Hà Nội. (Anh cũng giám tuyển một cuộc triển lãm cùng tên, với sự tham gia của 16 nghệ sĩ đương đại từ Việt Nam, tại Bảo tàng Stenersen, Oslo, năm 2009.) Anh đã tham gia nhiều liên hoan nghệ thuật trình diễn bao gồm Future of Imagination, Singapore, 2006 và 2012; UP-ON, International Live Art Festival, Thành Đô, Trung Quốc, 2008; Beyond Pressure, International Performance Art Festival, Yangon, Miến Điện, 2008; Global Warming! Global Warning!!, Perfurbance #4, Mount Merapi, Indonesia, 2008; và Guangzhou Live, Trung Quốc, 2010.

Trần Lương đã tham gia các triển lãm và trình diễn cá nhân tại Tokyo Gallery, 1997; Nhà Sàn Studio, Hà Nội, 1998, 2000, và 2010; Art in General, New York, 1999; Robert F. Brush Art Gallery, St. Lawrence University, Canton, New York, 2000; Cave Gallery, Brooklyn, 2003; và Viện Goethe, Hà Nội, 2004. Anh đã tham gia giám tuyển Singapore Biennial năm 2013; các triển lãm nhóm tiêu biểu của anh bao gồm Imagined Workshop, Fukuoka Asian Art Triennial, Nhật Bản, 2002; Post-Đổi Mới: Vietnamese Art After 1990, Singapore Art Museum, 2008; Inward Gazes: Performance Art in Asia, Macau Museum of Art, 2008; Strategies from Within: Vietnamese and Cambodian Contemporary Art, Ke Center, Thượng Hải, 2008; và Negotiating Home, History and Nation: Two Decades of Contemporary Art in Southeast Asia 1991–2011, Singapore Art Museum, 2011. Trần Lương sống và làm việc tại Hà Nội.