Ký hoạ chiến tranh 2 Ký hoạ chiến tranh 40 Vô đề Cẩm Phả Vô đề Vô đề Ký hoạ chiến tranh 11 Vô đề Ký hoạ chiến tranh 27 Ký hoạ chiến tranh 24 Ký hoạ chiến tranh 26 Vô đề Ký hoạ chiến tranh 15 Ký hoạ chiến tranh 10 Vô đề Ký hoạ chiến tranh 23 Ký hoạ chiến tranh 32 Ký hoạ chiến tranh 28 Ký hoạ chiến tranh 17 Ký hoạ chiến tranh 5 Ký hoạ chiến tranh 37 Ký hoạ chiến tranh 30 Ký hoạ chiến tranh 1 Ký hoạ chiến tranh 21 Ký hoạ chiến tranh 38 Ký hoạ chiến tranh 4 Ký hoạ chiến tranh 14 Ký hoạ chiến tranh Ký hoạ chiến tranh 22 Ký hoạ chiến tranh 34 Ký hoạ chiến tranh 35 Ký hoạ chiến tranh 20 Ký hoạ chiến tranh 18 Ký hoạ chiến tranh 7 Ký hoạ chiến tranh 3 Ký hoạ chiến tranh 33 Ký hoạ chiến tranh 31 Ký hoạ chiến tranh 6 Ký hoạ chiến tranh 13 Ký hoạ chiến tranh 9 Ký hoạ chiến tranh 16 Ký hoạ chiến tranh 12 Ký hoạ chiến tranh 41 Ký hoạ chiến tranh 19 Ký hoạ chiến tranh 25 Ký hoạ chiến tranh 8

Trương Hiếu

Trương Hiếu (sn. 1939, Việt Nam) bắt đầu học hội họa năm 15 tuổi với sự hỗ trợ của cha mình. Năm 1955, ông bắt đầu theo học trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam và bỏ dở trước khi tốt nghiệp năm 1958. Năm 1965, ông tình nguyện gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam, và ngay lập tức được đưa vào Sài Gòn theo đường mòn Hồ Chí Minh. Vai trò chính của ông là xây dựng cầu đường cho các đơn vị chiến đấu đi sau. Từ năm 1968, ông đóng tại Sài Gòn, ở phía tây thành phố, nơi quân cộng sản điều hành mạng lưới đường hầm dưới lòng đất của họ. Ông đã tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật của mình trong thời gian này, thậm chí còn phác thảo những chiếc máy bay trực thăng trên không từ vị trí của ông khi đang ẩn mình trong cỏ. Ông đã ở Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975 khi quân đội miền Bắc Việt Nam tràn qua thành phố. Bản phác thảo của ông trong thời gian này ghi lại những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Sau chiến tranh, năm 1977, ông trở lại trường, lần này ông theo học trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và tốt nghiệp năm 1982.