Tính thực thể Myth East Mist 1000 Món đồ Nghệ thuật Mất Bối cảnh

Tuấn Mami

Tuấn Mami (sn.1981, Việt Nam) là một nghệ sĩ liên-ngành. Trong thực hành của mình, Mami liên tục khám phá các phương tiện và cách thức biểu đạt mới. Anh được biết đến với những thử nghiệm táo bạo và ngày càng đậm chất thiền định, sử dụng các sắp đặt, video, trình diễn, và nghệ thuật ý niệm. Trong những năm gần đây, Mami đã bắt đầu tìm tòi thực hiện các sắp đặt kiêm trình diễn dựa trên các nghiên cứu xã hội và truyền thuyết cổ xưa. Các tác phẩm của anh thường được xây dựng dựa trên các ý niệm đặc thù nơi chốn và tái-thiết chế, đặt ra những câu hỏi về cuộc đời, ý nghĩa, và tương tác xã hội giữa con người. Anh tái cấu trúc các tình huống nơi con người hay đồ vật từ những thực tế riêng tương tác với anh và với nhau trong những hoạt cảnh xã hội.

Ngoài công việc sáng tác, Mami còn đồng sáng lập các không gian tại Hà Nội: MAC-Hanoi- a Mobile Art Center (2012); Nhà Sàn Collective Art Space (2013) và Á Space (2018).