Hà Ninh Phạm

-

[bản đồ mẹ]

2019

Chì graphite, sơn acrylic, và chì màu trên giấy tổng hợp

122 x 117 cm

Trong sê-ri Đất Mình (2017 đang tiếp diễn), Hà Ninh Phạm tự cho mình quyền năng tối thượng để xây dựng một vũ trụ tưởng tượng, phản kháng lại khái niệm sắp đặt lãnh thổ và quyền biến thiên lịch sử. Lấy cảm hứng từ khoa học địa đồ, các tác phẩm của Hà Ninh “phớt lờ” những nền văn minh quen thuộc và thay thế chúng bằng những vùng đất, cấu trúc và sinh thể “ngoài hành tinh”, thuộc về một thế giới khác, dày đặc các chi tiết, biểu tượng thị giác và những trần thuật khác lạ. [bản đồ mẹ] vẽ ra trước mắt ta một quang cảnh toàn thể về thế giới này. Một trục trong bản đồ được đánh số từ 1 tới 8, và trục còn lại được đánh dấu từ A đến H. Trong thực tế, thông tin này không được thị giác hoá trong tác phẩm; vậy nên, mặc dù một phần của “cuộc chơi” đã được lộ, ta tuyệt nhiên vẫn phải tin vào nhãn quan của riêng mình, cũng như khả năng tự kết nối các điểm mốc để định hướng. Ta cũng được đánh tiếng rằng, mỗi vùng miền xuất hiện trong [bản đồ mẹ] có thể còn hàm chứa các đơn vị không gian khác, nằm sâu bên dưới chúng. Và như vậy, việc đọc bản đồ trong sê-ri này của Hà Ninh dường như đòi hỏi ta phải nhìn vào cả chiều sâu, chứ không chỉ đơn giản là rà soát bề nổi.