Hà Ninh Phạm

-

[bản đồ mẹ]

2019

Chì graphite, sơn acrylic, và chì màu trên giấy tổng hợp

122 x 117 cm

Trong [bản đồ mẹ], chúng ta được biết (thông qua văn bản đi kèm) rằng một bên bản đồ được đánh số từ 1 đến 8, bên còn lại được ghi chú từ A đến H. Tuy nhiên, thực tế nhìn bằng mắt không cho ta thấy những dữ liệu này tác phẩm; vì thế, mặc dù một phần luật lệ đã được hé lộ, ta đơn thuần vẫn phải tin vào nhãn lực của mình để kết nối các điểm toạ độ nhằm định rõ đường đi nước bước. Chúng ta cũng được thông tin đánh tiếng rằng, bên trong các đơn vị ‘lãnh thổ’ này, ta còn có thể tìm thấy các ‘lãnh thổ’ tiềm ẩn ở tầng sâu hơn. Vì thế, việc rà quét một tấm bản đồ diễn ra theo chiều sâu tung độ chứ không chứ lướt trên bề ngang hoành độ. (Phần miêu tả của Bill Nguyễn)

[bản đồ mẹ] là một tác phẩm khởi đầu ở mức 0. Nó là hệ quy chiếu cốt lõi của toàn bộ lãnh thổ, phô bày vị trí của các cấu trúc cấp độ 1 trong dự án. Bản đồ sử dụng một hệ toạ độ 8×8 nhằm định vị các cấu trúc này. [bản đồ mẹ]được điều chỉnh theo từng năm và theo đà phát triển của dự án. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)

Hà Ninh bắt đầu dự án vào năm 2017. Đây là phiên bản lần ba của [bản đồ mẹ] được thực hiện vào năm 2019.