Nguyễn Minh Thành

-

Bảy ngày một tuần

1995

Mực, màu nước trên giấy dó, cuộn giấy và gạc

150 x 50 cm mỗi bức