MAINSITE tổ chức buổi khai mạc “The left hand of liminamity” như một buổi tiếp đón công chúng đầu tiên sau hơn một năm