Nhằm phát triển nguồn tài nguyên nghiên cứu khuyến khích lòng trân trọng nghệ thuật của công chúng, qua chuỗi Phỏng vấn Nghệ , Nguyễn Art Foundation thân mời người xem cùng ghé thăm bước vào hậu trườngxưởng nghệ , khám phá nguồn cảm hứng sáng tác của họ, đồng thời mở rộng những khả thể cho việc xem hiểu thực hành nghệ thuật của ngày hôm nay.  

Truy cập kênh Youtube của Nguyễn Art Foundation để đón xem những video mới nhất.

Trò chuyện cùng nghệ sĩ Tuấn Andrew Nguyễn - Nguyễn Art Foundation (20 tháng 1, 2022, Sài Gòn, Việt Nam)

Trong video phỏng vấn này, Tuấn Andrew Nguyễn suy ngẫm về các dự án nghệ thuật đa dạng của anh, và vai trò quan trọng của việc cộng tác trong thực hành của mình. Làm việc chủ yếu với những cộng đồng và nơi chốn trải qua biến động và sang chấn, Tuấn Andrew lấy ngôn ngữ kể chuyện và tạo vật hòng đối chọi với sự xoá nhoà để lưu giữ kí ức. Đi qua những dự án đã và đang thực hiện, Tuấn Andrew nhìn lại kí ức, không chỉ như một di tích đã qua, mà luôn thường trực trong đồ vật ta làm, câu chuyện ta truyền lại, và mảnh đất ta sinh sống.

Trò chuyện cùng nghệ sĩ Trương Công Tùng - Nguyễn Art Foundation (20 tháng 1, 2022, Sài Gòn, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Phan Thảo Nguyên - Nguyễn Art Foundation (19 tháng 1, 2022, Sài Gòn, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Đỗ Hoàng Tường - Nguyễn Art Foundation (26 tháng 1, 2022, Sài Gòn, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Phan Quang - Nguyễn Art Foundation (20 tháng 1, 2022, Sài Gòn, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Nguyễn Art Foundation (19 tháng 1, 2022, Sài Gòn, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Tuấn Mami - Nguyễn Art Foundation (17 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Trinh Thi - Nguyễn Art Foundation (17 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Hà Mạnh Thắng - Nguyễn Art Foundation (17 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Lập Phương - Nguyễn Art Foundation (16 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Kim Thái - Nguyễn Art Foundation (16 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Đoàn Xuân Tặng - Nguyễn Art Foundation (16 tháng 11, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Doãn Hoàng Lâm - Nguyễn Art Foundation (22 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Hà Ninh Phạm - Nguyễn Art Foundation (21 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Đinh Thị Thắm Poong - Nguyễn Art Foundation (21 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Quang Huy - Nguyễn Art Foundation (20 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Kim Duy - Nguyễn Art Foundation (20 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Phạm An Hải - Nguyễn Art Foundation (20 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Đỗ Thanh Lãng - Nguyễn Art Foundation (19 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Văn Cường - Nguyễn Art Foundation (19 tháng 4, 2021, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Tuyền Nguyễn - Nguyễn Art Foundation (17 tháng 4, 2021, Sài Gòn, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Trần Ưu Đàm - Nguyễn Art Foundation (17 tháng 4, 2021, Sài Gòn, Việt Nam
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Đỉnh Q. Lê - Nguyễn Art Foundation (15 tháng 4, 2021, Sài Gòn, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Phương Linh - Nguyễn Art Foundation (28 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Huy An - Nguyễn Art Foundation (28 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Lê Quý Tông - Nguyễn Art Foundation (27 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Nguyễn Minh Thành - Nguyễn Art Foundation (27 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Chu Thảo - Nguyễn Art Foundation (26 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Trương Hiếu - Nguyễn Art Foundation (26 tháng 11, 2020, Hà Nội, Việt Nam)
Trò chuyện cùng nghệ sĩ Cian Duggan - Nguyễn Art Foundation (21 tháng 11, 2020, Sài Gòn, Việt Nam)
No results found