Trò chuyện Art Republik: Quỳnh Nguyễn – Nhà sáng lập the Nguyen Art Foundation