Săn bắn như một ẩn dụ chính trị no.2 #9 Săn bắn như một ẩn dụ chính trị no.2 #15 Săn bắn như một ẩn dụ chính trị no.2 #14 Săn bắn như một ẩn dụ chính trị no.2 #6 Săn bắn như một ẩn dụ chính trị no.2 #8 Săn bắn như một ẩn dụ chính trị no.2 #7

Lê Phi Long

Lê Phi Long (b.1988) là một nghệ sĩ thị giác sống tại Tp.Hồ Chí Minh và Đà Lạt, Việt Nam. Anh tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất tại Đại học Mỹ thuật Huế vào năm 2012. Thực hành của Long bao gồm tranh vẽ, site-specific art và vật thể khái niệm. Thực hành của anh dựa trên nghiên cứu về lịch sử và địa lý của, sự can thiệp vào sự chuyển dịch văn hóa ảnh hưởng trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ của ông.

Long quan tâm tới sự cập nhật trong những biến chuyển trong căn tính cá nhân và cộng đồng theo lịch sử. Các tài liệu địa phương và tài liệu giảng dạy về vấn đề này không đầy đủ, và điều này đã ảnh hưởng đến cách thế hệ của anh nhận diện bản thân, hành trình phát triển bản thân và kết nối với cộng đồng quốc tế. Long nghiên cứu, so sánh các tài liệu trong nước và thế giới để thu hẹp khoảng cách kiến thức. Từ năm 2016, Long đã tập trung vào dự án Đông Dương Lãng Du, khảo sát tài liệu lưu trữ thời Đông Dương thuộc Pháp ( tập trung vào nửa cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20) để giải thích mối quan tâm trong vấn đề truyền thế hệ ở Việt Nam.

Long đồng sáng lập Trung tâm nghệ thuật eNAME tại Hà Nội (2012) và MOIland, một trung tâm nghệ thuật tại Đà Lạt (2017). Anh đã tham gia các hoạt động lưu trú tại Sàn Art tại Việt Nam (2013), Bamboo Curtain Studio ở Đài Loan (2015), Dự án Asian Highway tại Hàn Quốc (2018) và Cité Internationale des Arts tại Paris (2020). Phi Long đã tham gia trưng bày và tham gia các chương trình tại Anh, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.