North Korea, 1950-53 (sê-ri Translatio Imperii) North Korea, 1950 (sê-ri Translatio Imperii) Beirut, 1983 (sê-ri Translatio Imperii) Yemen, 2016 (sê-ri Translatio Imperii) Iraq, 2016 (sê-ri Translatio Imperii) Iraq, 1991 (sê-ri Translatio Imperii) Laos, 2013 (sê-ri Translatio Imperii) Yalu River, 1950 (sê-ri Translatio Imperii) Grenada, 1983 (sê-ri Translatio Imperii) Guatemala, 1960s (sê-ri Translatio Imperii) Tora Bora, 2001 (Translatio Imperii series) Yemen, 2004 (sê-ri Translatio Imperii) Iran, 1988 (sê-ri Translatio Imperii) Pale, Bosnia, 1995 (sê-ri Translatio Imperii)

Liên Trương

Liên Trương (sn. 1973, Việt Nam) nhn bằng C nn Ngh thuật từ Đại học Humboldt StateArcata, CA năm 1999, và bằng Thạc sĩ Nghệ thuật từ trường Mills College, Oakland, CA, Hoa Kỳ năm 2001. Thực hành nghệ thuật của cô đi sâu vào tìm hiểu những tư tưởng về văn hoá, vật chất và ý niệm về di sản. Kết hợp đa dạng các hình thức hội hoạ và chất liệu khác nhau với triết học, quân sự học và lịch sử nghệ thuật, các tác phẩm của cô thường ở thể lai tạp, tập trung chất vấn mối quan hệ tương hỗ giữa thẩm mỹ và giáo lý, giữa thị giác và tri thức. Cô đã từng triển lãm tại National Portrait Gallery, Washington, DC, Hoa Kỳ; Bảo tàng Nghệ thuật Bắc Carolina, Raleigh, NC, Hoa Kỳ; Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Quốc gia, Moscow, Nga; Nhà Sàn Collective, Hà Nội, Việt Nam; và Art Hong Kong (bên cạnh các triển lãm khác). Cô đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu, bao gồm Tài trợ cho các họa sĩ và nhà điêu khắc từ Quỹ Joan Mitchell, Học bổng Whitton từ Viện Nghệ thuật và Nhân văn, và Học bổng của Hội đồng Nghệ thuật NC. Tác phẩm của Liên Trương nằm trong nhiều bộ sưu tập ở châu Mỹ, châu Úc và châu Á.