Chữ

Nguyễn Kim Duy

Nguyễn Kim Duy (sn.1987, Việt Nam) là một nghệ sĩ đa phương tiện với các tác phẩm chất vấn các trạng thái luôn biến đổi của không thời gian trong nghệ thuật và ngôn ngữ. Anh dùng những chất liệu khiêm tốn như giấy để khám phá ý niệm tối giản, thể nghiệm, và trừu tượng hoá. Văn bản xuất hiện thường xuyên trong các tác phẩm của anh như câu chuyện ngụ ngôn về quá trình chuyển hoá thông tin giữ những chủ thể và miền thời gian. Sau khi tốt nghiệp ngành Hội hoạ ở Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2008, anh đến Đức năm 2010 để theo học tại Học viện Mỹ thuật Nuremberg. Năm 2018, Duy được chọn làm nghệ sĩ Mùa 0 trong chương trình lưu trú nghệ thuật quốc tế A. Farm ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và gia nhập tập thể MoT+++.

Phỏng vấn nghệ sỹ Nguyễn Kim Duy

Video này là một phần của chuỗi video phỏng vấn nghệ sỹ trong bộ sưu tập của Nguyễn Art Foundation