Nguyễn Kim Duy

-

Chữ

2018

Bút trên giấy can

19 pages, 21 x 29.7 cm each

Chữ là một seri các bản sao của định nghĩa dài một trang cho từ ‘chữ’, tra trong từ điển trên mạng. Nghệ sĩ dùng tay đi nét từng con chữ làm nên định nghĩa này cho đến khi chúng trở thành những hình thù u ám, trái ngược hẳn với chất liệu trong suốt của tờ giấy can. Kết quả mang tính thẩm mỹ của hành động này là một phúng dụ về cách ý nghĩa trở nên mờ nhạt trong bối cảnh của tranh vẽ và gốc từ. Số trang can chép trong mỗi phiên bản của tác phẩm này sẽ phụ thuộc vào bối cảnh thực hiện lúc đó của nghệ sĩ. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)