AK-47 và M16

Nhóm Propeller

Nhóm Propeller được thành lập năm 2006, bao gồm các nghệ sĩ Phunam Thúc Hà (sn.1974, Việt Nam) và Tuấn Andrew Nguyễn (sn.1976, Việt Nam), sau đó có thêm Matt Lucero (sn.1976, Hoa Kỳ) gia nhập vào năm 2008. Mục tiêu của nhóm là vượt lên và xoá nhoà đường biên giữa nghệ thuật đương đại và sản phẩm truyền thông thị giác. Hoạt động giữa TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và Los Angeles, Hoa Kỳ, nhóm thường xuyên cộng tác với các nghệ sĩ khác làm tác phẩm, nhằm nuôi dưỡng một thực hành sâu sắc, kết hợp các đặc tính địa phương và hơi thở toàn cầu. Nhóm đã triển lãm trên toàn thế giới, bao gồm ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA), Bảo tàng Guggenheim ở New York, Para Site ở Hồng Kông, và trong Venice Biennale lần thứ 56.