<em>AK-47 và M16</em>

Nhóm Propeller

Nhóm Propeller được thành lập vào năm 2006 bởi hai nghệ sĩ Phunam Thuc Hà (sn. 1974, Việt Nam) và Tuấn Andrew Nguyen (sn. 1976, Việt Nam). Hai năm sau đó, 2008, Matt Lucero (sn. 1976, Hoa Kỳ) gia nhập. Với mục tiêu xóa nhòa đường biên giới giữa nghệ thuật đương đại và truyền thông đại chúng, Nhóm Propeller tập trung phát triển những nội dung sáng tạo nguyên bản, vận dụng đa dạng chiến lược từ quảng cáo đến marketing nhằm dung hợp những trường khái niệm tưởng chừng hoàn toàn đối nghịch: văn hóa đại chúng và chính trị, lịch sử lâu đời và tương lai, công cộng và cá nhân. Hoạt động giữa TP. HCM, Việt Nam Los Angeles, Hoa Kỳ; tác phẩm của nhóm là thành quả của sự hợp tác đa nghệ sĩ nhằm thúc đẩy những thực hành mang hơi thở toàn cầu nhưng cũng đậm bản sắc địa phương, từ đó nhấn mạnh tính phê bình và chất vấn đối với cách hiểu hiện thời về chính trị xã hội. Tác phẩm của Nhóm Propeller đã góp mặt ở nhiều triển lãm và bảo tàng trên khắp thế giới, bao gồm  Museum of Modern Art (MoMA) Guggenheim MuseumNew York; Para SiteHng Kông Singapore Art Museum; Venice Biennale lần thứ 56.