Em và súng Sân khấu về khuya Người Hà Nội Sự cô đơn thần thánh của sáng tạo Tiếng chim thu Con chim ốm

Trần Trung Tín

[Tiểu sử nghệ sĩ đang được cập nhật]