Doãn Hoàng Lâm

-

Múa rồng

2014

Dầu trên vải

115 x 147 cm