Doãn Hoàng Lâm

-

Tay trong tay

2013

Phim X-quang trên hộp đèn

120 x 175 x 10 cm

Ở tác phẩm Tay trong tay, Doãn Hoàng Lâm mong muốn lần tìm và khắc họa bản chất của sự thật, thường lặn ẩn bên dưới hình thức của con người, sự vật và sự việc. Tái hiện quang cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang trao nhau những cái bắt tay trên một sân chơi chính trị, tác phẩm nhìn về ý nghĩa đa chiều của ngôn ngữ cơ thể. Trong những bối cảnh văn hoá chính trị cụ thể, cái bắt tay tự thân mang nặng nhiều tầng nghĩa lớp lang, chứ không đơn thuần là một cử chỉ đồng thuận thay cho các văn bản ký tá. Hơn nữa, sau mỗi cái bắt tay, liệu tranh chấp có ngừng, liệu máu có thôi đổ? Sử dụng phim X-quang làm một phần chất liệu, tác phẩm này đóng vai trò như một mổ xẻ mỉa mai về ngoại giao quốc tế, một cuộc “nội soi” phiếm chỉ những dạng thức giao tiếp hời hợt trên bề mặt.