Nguyễn Trinh Thi

-

Loạt phong cảnh số 1

2013

Sắp đặt video, hình ảnh, âm thanh