Vũ Dân Tân

-

Suitcase of a Pilgrim series / Masks.

2006

Giấy carton tái chế, màu bột, mực tàu, hộp gỗ có nắp kính

29 x 36 x 5 cm