Vũ Dân Tân

-

Suitcase of a Pilgrim series / Turtles.

2006

Giấy carton tái chế, màu bột, mực tàu, hộp gỗ có nắp kính

30 x 40 x 6 cm