Bùi Hải Sơn

-

Âm dương

2022

Gỗ, đồng, sơn ta thếp vàng bạc

25 x 55 x 350 cm

[Thông tin tác phẩm đang được cập nhật]