Cian Duggan

-

Lâu đài giấy

2018

Thép tráng men

60 x 50 x 0.2 cm

Các tác phẩm Nền cẩu, Bước ngoặt, Thép bảnh bao, Lâu đài giấyCái mã Phỉnh phờ thuộc chuỗi sáng tác được Cian Duggen thực hiện trên thép và kính mica. Những hình dạng tự do lơ lửng trên các bề mặt như thể một cánh cửa siêu hình dẫn tới không gian khác, thời gian khác, chiều kích khác. Là những phân mảnh của một bộ tác phẩm đang hoàn thiện, các tạo hình của Cian được lặp đi lặp lại trong một tổng thể không ngừng phát triển và suy tàn. Chúng đưa ra câu hỏi về sự lặp lại dường như vô nghĩa, ví như trong hành vi thường nhật của mỗi con người, hay trong quá trình sáng tác có phần ám ảnh của chính nghệ sĩ.
 
(Được biên tập từ trích đoạn văn bản cung cấp bởi nghệ sĩ)