Lê Quý Tông

-

No 019 / Chuỗi tác phẩm nằm trong se-ri True Gold #Chương III #”Hồi kết” (Các cuộc biểu tình bạo lực của “những người áo vàng” ở Pháp, 2018-2019)

2019-2020

Sơn acrylic và dầu trên vải

180 x 130cm