Cam Xanh

-

Nam Quốc Sơn Hà

2015

Bút dạ trên kén tằm, gỗ và hộp kính plexi

50 x 10 x 10 cm

Cam Xanh sử dụng bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong bốn bản tuyên ngôn của Việt Nam để thể hiện sự lung lay bất ổn của những đường biên địa chính trị bao quanh các quốc gia. Tuy rằng bài thơ Nam Quốc Sơn Hà xoay quanh việc giành chủ quyền độc lập của đất nước khỏi tay Trung Quốc, chính kết nối cảm xúc giữa ta và đất mới làm tăng nhuệ khí ra trận. Chiếc hộp kén tằm chỉ là một trong số vô vàn tiêu bản. Dù nhỏ bé, mỗi chiếc kén tằm là ẩn dụ cho cuộc đấu tranh đòi chủ quyền vẫn đang tiếp diễn của Việt Nam và các quốc gia từng bị đô hộ trong một thế giới đang từng bước toàn cầu hoá nhưng vẫn nằm trong bàn tay thống trị của phương Tây. Sợi tơ tằm cũng là một chất liệu bền mặc dù vô cùng thanh mảnh; khi kéo ra, chúng gần như vô hình mặc dù một chiếc kén có thể kéo ra được một km sợi tơ. Như con tằm, Đông Nam Á cũng có một lịch sử bị bóc lột; tuy nhiên, cũng như việc xuất khẩu tơ tằm từng giữ vai trò quan trọng với nền kinh tế khu vực, Cam Xanh đã sử dụng kén tằm như biểu tượng cho các quốc gia như Việt Nam, luôn tìm cách vươn lên chứng tỏ vị thế của mình trên trường quốc tế. Hình khối của các hộp kén luôn biến chuyển mỗi khi rung lắc, càng thể hiện rõ hơn dòng chảy thời gian và sự thay đổi tất yếu. (Phần miêu tả của nghệ sĩ)