Aliansyah Caniago, Cam Xanh

-

Nghệ sĩ nói chuyện

2018

Video ba kênh: 02:00:00, màn hình TV, media player, tấm đệm kiểu Việt

Kích thước sắp đặt tùy thuộc không gian

Nghệ sĩ nói chuyện là một tác phẩm trình diễn dựa trên ý tưởng cộng tác của Aliansyah Caniago và Cam Xanh trong chuyến lưu trú kéo dài một tháng của Aliansyah ở MoT+++, TP. HCM vào tháng 03, 2018. Tiêu đề tác phẩm thách thức khuynh hướng chú trọng vào những buổi nói chuyện với nghệ sĩ trong bối cảnh nghệ thuật đương đại, nhằm chất vấn: liệu nghệ sĩ có cần thiết phải nói hay không? Họ nên giải trình bao nhiêu về thực hành, tầm nhìn, quá trình và để dành bao nhiêu cho bản thân tác phẩm tự lên tiếng? Các nghệ sĩ từ nhiều mảng khác nhau được mời đến buổi trình diễn và nói chuyện trong hai tiếng về thực hành nghệ thuật cũng như các vấn đề cấp thiết khác đối với họ. Trước đó, họ được phát một bản tuyên ngôn do nghệ sĩ Cam Xanh soạn thảo, trong đó bao gồm một số hướng dẫn cho việc trình diễn. Quan trọng hơn hết, những người tham gia phải cam kết ở trong căn phòng đến hết khoảng thời gian hai tiếng. Một trong số họ miêu tả cảm nhận về trình diễn này “như đang ở trong một bộ não không thuộc về họ hay bất cứ ai”. Một vài nghệ sĩ còn đi xa hơn bản tuyên ngôn và bắt đầu vẽ lên tường. Aliansyah mang theo một hộp than chì và miết mạnh chúng lên tường trong lúc nói. Sau đó, các nghệ sĩ khác bắt đầu bôi nhoè hay thêm thắt chi tiết vào những hình anh vẽ, trong khi những người khác đặt câu hỏi hay viết tuyên ngôn bằng vô số ngôn ngữ khác nhau. Những hình vẽ này vì thế làm dày thêm diễn ngôn của trình diễn, đưa ra một phản hồi thách thức trước áp lực rằng “nghệ sĩ cần phải nói”.  

(Được biên tập từ trích đoạn văn bản cung cấp bởi nghệ sĩ)