Chuyến tham quan từ Đại học Fulbright Việt Nam – ‘Điện ảnh nhân học: Lịch sử, Lý Luận, và Thực hành’

12 tháng 4, 2023

Vào 12 tháng 4, 2023, Nguyễn Art Foundation chào đón các sinh viên từ Trường Đại học Fulbright Việt Nam đến với phần 1 của trưng bày ‘Chẳng còn, chưa tới’. Buổi dã ngoại là một phần của lớp học ‘Điện ảnh nhân học: Lịch sử, Lý Luận, và Thực hành’ cùng nhà nghiên cứu, tiến sĩ Lương Ngọc Trâm. Ngoài việc đọc các tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai qua lăng kính nhân học và lưu trữ, các bạn sinh viên đồng thời đóng góp ý kiến về quá trình giám tuyển và thực hành nghệ thuật.