Thảo luận cùng Nguyễn Thị Thanh Mai, Vũ Minh Hoàng & Linh Lê

02 tháng 04, 2023

Nguyễn Thị Thanh Mai bắt đầu hành trình nghiên cứu về cộng đồng dân làng chài dọc Biển Hồ (Tonlé Sap) từ năm 2014 khi tham gia chương trình lưu trú tại không gian nghệ thuật Sa Sa Art Project và hiện vẫn đang tiếp diễn. Trong khoảng thời gian gần 10 năm gắn bó với cùng những cuộc đi-về giữa các vùng lãnh thổ,  chị cũng trượt giữa các vai trò khác nhau: một nghệ sĩ, một nhân chứng và (có thể xem như) một người hoạt động. Trong buổi thảo luận lần này, Thanh Mai sẽ chia sẻ quá trình chị thực hiện dự án, những lựa chọn về mặt phương tiện biểu đạt, những băn khoăn của chị và có thể một khả thể nào khác nữa cho tương lai dự án.

Là một sử gia tập trung vào lịch sử quan hệ ngoại giao của Việt Nam, tiến sĩ Vũ Minh Hoàng (Đại học Fulbright Việt Nam) sẽ chia sẻ những chính sách và quyết định dẫn tới tình trạng của vùng Biển Hồ ngày nay. Đồng thời, anh cũng sẽ nêu ra những yếu tố khiến mô hình Quốc gia Dân Tộc (Nation State) trở nên bất khả bởi khủng hoảng không quốc tịch (statelessness crisis) không chỉ diễn ra ở khu vực Biển Hồ mà còn ở nhiều nới khác trên thế giới.

Câu hỏi mà cả nghệ sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai qua quá trình làm việc gần gũi với cộng đồng dân làng chài, và Vũ Minh Hoàng qua nghiên cứu lịch sử và quan sát đặt ra để cùng suy ngẫm: điều gì quyết định một người là công dân của một nước?

Buổi thảo luận được điều phối bởi Linh Lê.

Sự kiện này là một phần của chương trình cộng đồng xoay quanh Chẳng còn, chưa tới.