Trò chuyện cùng Nora Taylor

Tháng 3, 2022

‘Nghiên cứu Nghệ thuật đương đại Việt Nam: từ Dân tộc học tới Lưu trữ’

Để kết thúc chuỗi chương trình giáo dục và cộng đồng gắn liền với trưng bày ‘Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau Chiến tranh’ do Nguyễn Art Foundation tổ chức, buổi trò chuyện trực tuyến cùng Giáo sư Nora Taylor sẽ giới thiệu về nghệ thuật Việt Nam từ giai đoạn thuộc địa đến hiện tại, với trọng tâm xoay quanh những cách thức và phương pháp quan sát, nghiên cứu nghệ thuật từ thời kỳ Đổi Mới tới nay. Thay vì cố gắng bao quát, buổi trò chuyện sẽ tập trung giới thiệu những cá nhân và hội nhóm – những người đã góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển những cách hiểu, thực hành và xem Nghệ thuật đương đại khác nhau, từ Hà Nội tới TP. HCM, và vươn xa để bao gồm cả các cộng đồng người Việt hải ngoại.

Để biết thêm thông tin về trưng bày trưng bày ‘Con người, Vinh quang và Cuộc sống sau Chiến tranh’ của chúng tôi, vui lòng truy cập: https://bit.ly/3ExtJZg

Nora Taylor là Giáo sư về Nghệ thuật Nam và Đông Nam Á tại Viện Nghệ thuật Chicago. Cô là tác giả của ‘Hoạ sĩ Hà Nội: Một cái nhìn Dân tộc học về Nghệ thuật Việt Nam’ (Hawaii, 2004 và được tái bản bởi Singapore Press, 2009), ‘Tuyển tập: Nghệ thuật Đông Nam Á Hiện đại và Đương đại’ (Cornell SEAP Press, 2012) và nhiều bài viết khác về Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại ở Việt Nam và Đông Nam Á. Cô đồng thời giám tuyển hai triển lãm: ‘Bản ngã chuyển đổi: Các tác phẩm mới của Nghệ sĩ nữ từ Việt Nam’ 2008 và ‘12,759.3 Thở là Tự do: Các tác phẩm mới từ Jun Nguyen-Hatsushiba’, SAIC, 2010.