Trò chuyện cùng Lim Sokchanlina & Trâm Lương

Tháng 10, 2022

‘Nghệ thuật như Nghiên cứu: Nhìn qua mắt khác’

Thuộc chương trình Nghệ thuật như Nghiên cứu, một trao đổi nghiên cứu liên tổ chức giữa Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Nghệ thuật, Thủ công và Thiết kế Konstfack, Nguyễn Art Foundation đã tổ chức một buổi chiếu phim và buổi thảo luận thú vị với nghệ sĩ khách mời Trâm Lương và Lim Sokchanlina trong tháng 10 vừa qua.

Những tác phẩm được chọn cho buổi chiếu là ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận nhân học trong sáng tác hình ảnh động. Xuất phát từ nhiều mối quan tâm khác nhau nhưng đều mang tính lịch sử (đô thị hóa, xây dựng đất nước, sinh thái, hay giải thuộc địa), cách nghệ sĩ mày mò tìm hiểu các chủ đề trên cho thấy khuynh hướng sáng tác đậm tính thời gian, vừa chỉ báo về sự xê dịch trong lối suy tư, vừa cho thấy cách sự mơ hồ và tính khiêm nhường làm dẫn đề cho nghệ thuật đương đại. Buổi chiếu phim và thảo luận sẽ neo đậu quanh các phương pháp xã hội học mà nghệ sĩ ứng dụng trong sáng tác, cũng như cách phông quy chiếu khoa học xã hội giúp mở rộng nhãn quan nghệ thuật và đường biên thị giác của họ – tất cả đều nhằm soi rọi công năng nghiên cứu của nghệ thuật.

Hãy tham khảo video tư liệu của sự kiện để khám phá những thế giới được nhìn qua mắt khác.