gấu thiên thể kể chuyện

15 tháng 12, 2023

HUYỀN THOẠI VỀ NHỮNG CHỦNG LOÀI PHI NHÂN

Trong thế giới quan Huyền thoại, các dân tộc đã lựa chọn biểu hiện nhiều giống loài có cảm xúc và trí tuệ nằm ngoài con người như thần thánh, quỷ vật, cũng như cố gắng hiểu và miêu tả trải nghiệm sống của các chủng loài trong tự nhiên từ động vật, thực vật đến núi non. Những câu chuyện huyền thoại ngày nay chỉ được hiểu như những câu chuyện trẻ thơ và không chứa kiến thức và trí tuệ, nhưng sự thực thì trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, các câu chuyện cổ đã được xem lại như các đối tượng để biểu lộ những tri thức và cách tư duy riêng biệt của người xưa hay những nền văn hoá nằm ngoài phương Tây.

Để bàn về vấn đề trên, gấu thiên thể tổ chức một buổi trao đổi mang tính gợi cảm hứng sáng tác, tìm tòi sáng tạo cho những người thực hành nghệ thuật qua cách tư duy trong dữ liệu chuyện huyền thoại, hoặc câu chuyện từ những nền văn hoá khác. Nếu giám tuyển Vân Đỗ thực hiện một triển lãm về một tương lai nơi những mảnh của một cơ thể nào đó rơi lạc, nơi ta tưởng tượng xem loài kiến sẽ nghĩ gì về con người hay nghệ thuật; thì qua góc nhìn nghiên cứu của ngành huyền thoại học, gấu thiên thể muốn chia sẻ những câu chuyện, cách mà con người “cố gắng” miêu tả hay đạt được kinh nghiệm và tri thức của những giống loài ngoài con người.