Trò chuyện cùng Mark E. Frank & Magnus Bärtås + Nora Taylor

Tháng 10, 2022

‘Nghệ thuật như Nghiên cứu: Lấy lịch sử vi mô làm phương pháp’

Được hai nhà sử học Carlo Ginzburg và Carlo Poni gọi là ‘khoa học của đời sống thực tại’, lịch sử vi mô là phương pháp nghiên cứu lịch sử với trọng tâm xoay quanh các chi tiết, thói quen, nếp sống hay cách suy nghĩ tưởng chừng không xác đáng. Giống như một dạng ‘lịch sử từ hậu cảnh’, lịch sử vi mô nỗ lực trả lại tiếng nói và quyền đại diện cho các đối tượng thường bị xoá nhoà và trừu tượng hoá trong những diễn ngôn chính thống.

Trong sự kiện webinar này, nhà sử học Mark E. Frank và nghệ sĩ Magnus Bärtås sẽ thảo luận về quá trình mà lịch sử vi mô phát triển thành phương pháp nghiên cứu. Từ góc nhìn của Sử học, Mark E. Frank sẽ trình bày về nguồn gốc của lịch sử vi mô; đồng thời, anh cũng sẽ chia sẻ về cách mà nghệ thuật thị giác đã hỗ trợ anh trong quá trình nghiên cứu về lịch sử Trung–Tạng. Magnus Bärtås sẽ bàn về những trao đổi tương hỗ giữa tầm nhìn lịch sử và phương pháp được sử dụng trong lịch sử vi mô và nghệ thuật thị giác, đặc biệt xoay quanh thể loại video tiểu luận (với các ví dụ từ thực hành hình ảnh chuyển động của bản thân Magnus).

Sự kiện này thuộc chương trình trao đổi nghiên cứu liên tổ chức giữa Đại học Fulbright Việt Nam và Đại học Nghệ thuật, Thủ công và Thiết kế Konstfack, được nhận Tài trợ Di chuyển Quốc tế của Quỹ Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu và Giáo dục Đại học (STINT), Thụy Điển. Sự kiện thuộc khuôn khổ chương trình giáo dục của trưng bày ‘Phổ Hiếu Kỳ’ do Nguyễn Art Foundation tổ chức.