Trò chuyện cùng Phoebe Scott

21 tháng 6, 2023

Công, nông, binh và?

Nghệ thuật đương đại thường được hiểu trong tương quan với chủ nghĩa và nghệ thuật hiện đại, và được xem như một phản hồi đến loại hình nghệ thuật đến trước. Trong bối cảnh của Việt Nam thì sao, khi đa phần nghệ thuật trong giai đoạn hiện đại đi theo hướng hiện thực xã hội chủ nghĩa? Hiện thực xã hội chủ nghĩa là một loại hình nghệ thuật với những lý thuyết, hệ thống và thẩm mỹ tính chuyên biệt. Bối cảnh này ảnh hưởng đến sự phát triển của nghệ thuật đương đại ra sao, truyền cảm hứng cho phương pháp sáng tác của nghệ sĩ như thế nào? Thông qua ví dụ thực hành của nghệ sĩ Trần Lương, Nguyễn Trinh Thi, Nguyễn Mạnh Hùng và The Propeller Group, buổi trò chuyện này sẽ đưa ra những đề xuất về cách xem, đọc, nghĩ và hiểu tác phẩm nghệ thuật đương đại dựa trên bối cảnh lịch sử thú vị của Việt Nam.

Phoebe Scott là Senior Curator (hay Giám tuyển có thâm niên), và Giám tuyển của bộ phận Ấn phẩm Nghiên cứu tại National Gallery Singapore. Các dự án giám tuyển của cô gồm có Giữa Những Tuyên Ngôn và Những Giấc Mơ: Nghệ thuật của Đông Nam Á từ thế kỷ 19 (Between Declarations and Dreams: Art of Southeast Asia since the 19th Century) (2015–đang diễn ra), triển lãm đầu tiên của cụm gallery Đông Nam Á thuộc National Gallery Singapore; Tái định hình Chủ nghĩa Hiện Đại: Hội hoạ từ Đông Nam Á, châu Âu và Xa hơn nữa (Reframing Modernism: Painting from Southeast Asia, Europe and Beyond) (2016); và gần đây nhất, Những Khách thể Thân quen: Emiria Sunassa, Eduardo Masferré và Yeh Chi Wei, thập niên 1940–70) (2022–2023). Cô cũng là Giảng viên Thỉnh giảng về lịch sử nghệ thuật tại Trường Đại Học Quốc Gia Singapore. Trước khi tham gia National Gallery Singapore, Phoebe nhận bằng Tiến sĩ với chủ đề về nghệ thuật Việt Nam hiện đại.